EN

Teletechnika – jak jej wdrożenie w obiekcie usprawnia jego funkcjonowanie

Instalacje teletechniczne w budynkach to duże wsparcie dla jego użytkowników. Zapewniają przede wszystkim bezpieczeństwo i łączność ale także rozrywkę. Teletechnika to instalacje niskoprądowe. Przeczytaj jakie systemy zaliczają się do niskich prądów w branży budowlanej oraz jakie spełniają funkcje.

Czym dokładnie jest teletechnika

Teletechnika to niezbędne narzędzie do zachowania bezpieczeństwa w budynkach oraz do prawidłowego przebiegu dystrybucji energii elektrycznej i sygnałów. To jedna z najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłu budowlanego, która podlega ciągłym udoskonaleniom. Aby w pełni wykorzystać możliwości systemów niskoprądowych w obiekcie, należy je ze sobą umiejętnie zintegrować. Instalacje teletechniczne to między innymi: okablowanie strukturalne, utrzymanie sieci i urządzeń, systemy telewizji przemysłowej, kontrole dostępu, rejestracja czasu pracy, system włamania i napadu, systemy nagłaśniające, systemy konferencyjne, BMS i systemy ochrony przeciwpożarowej budynków.

Systemy i ich funkcje

1. System okablowania strukturalnego budynku
Okablowanie strukturalne to niezbędny element instalacji w każdej firmie. Definiuje się go jako infrastrukturę okablowania telekomunikacyjnego obiektu. Odgrywa ważną rolę w radzeniu sobie ze skomplikowanym i specyficznym okablowaniem. Jako system transmisji danych okablowanie strukturalne wykorzystuje się do budowy sieci komputerowej, telekomunikacyjnej, alarmowej, telewizyjnej, a także do sterowania rozmaitymi urządzeniami.

Zaletą wdrożenia okablowania strukturalnego jest przede wszystkim jego uniwersalność. Dzięki temu, kable można rozprowadzić w budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą z okablowania korzystać. To natomiast, wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego.

2. System telewizji przemysłowej
Telewizja przemysłowa lub dozorowa inaczej CCTV przekazuje oraz rejestruje bieżący obraz z chronionych obszarów budynku lub terenu. Kamery rozmieszczone są w strategicznych miejscach, co pozwala na wykrycie niepożądanych osób i zjawisk oraz szybką reakcję powołanych do tego służb, np. ochrony, policji czy straży pożarnej. System monitoringu CCTV to najpopularniejszy system ochrony.

Wszystkie systemy CCTV wymagają pewnej ilości okablowania, nawet te z kamerami bezprzewodowymi. Kable łączą ze sobą różne urządzenia, w tym monitory, rejestratory, modemy i kamery przewodowe. Można skonfigurować kamery CCTV tak, aby nagrywały wszystko, co przechwytują, jednak zajmuje to dużo miejsca. Istnieje możliwość zaprogramowania kamery tak, aby nagrywały tylko o określonych porach dnia lub gdy wykryją ruch. Wyświetlacz systemu CCTV może mieć różne rozmiary, od prostego ekranu monochromatycznego po kolorowy monitor HD. Kamery IP umożliwiają przeglądanie materiału zdalnie za pomocą smartfona lub komputera.

Niezależnie od tego, czy celem jest powstrzymanie włamań i kradzieży, zapobieganie wandalizmowi, monitorowanie ruchu ulicznego czy pilnowanie pracowników, CCTV może przynieść znaczne korzyści firmie. .

3. System kontroli dostępu
System kontroli dostępu, inaczej KD, umożliwia wejście na teren budynku objętego ochroną osobom do tego uprawnionym, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Istnieją różne typy systemów kontroli dostępu, takie jak biometryczne, RFID, kontrolery drzwi i czytniki kart itp. Systemy kontroli dostępu w budynku mogą być połączone lub ustandaryzowane w zależności od wielkości organizacji i różnych poziomów bezpieczeństwa. Można zaprogramować poszczególne systemy tak, aby tylko niektóre osoby, mogą mieć dostęp do określonych obszarów. System KD uwierzytelnia i upoważnia osobę do wejścia na teren obiektu, dając tym samym pełną ochronę i bezpieczeństwo.

Najczęściej stosowanym systemem w elektronicznym sterowaniu drzwiami jest czytnik kart. Otwieranie drzwi za pomocą karty, ograniczają dostęp osób nieporządanych (pownno być: niepożądanych) do poszczególnych pomieszczeń. Zaletą wprowadzenia tego systemu KD jest możliwość wyeliminowania tradycyjnych kluczy do otwierania drzwi, możliwość szybkiej zmiany konfiguracji systemu bez użycia komputera, niski koszt wprowadzenia systemu i jego instalacji oraz prostota obsługi. Niewątpliwie, plusem jest także możliwość przypisania dużej ilości kart otwierających do danego zamka. System ten jest szeroko stosowany w biurach, serwerowniach, domach, lotniskach, hotelach, centrach handlowych itp.

Natomiast, bio-metryczny (powinno być biometryczny) system kontroli dostępu, umożliwia otwarcie obiektu za pomocą linii papilarnych, wykorzystując odcisk palca zamiast czytnika kart. Śledzi i rejestruje dane gości i pracowników za pośrednictwem dostępowego oprogramowania. Stosowany jest w miejscach wysoce poufnych.

4. System rejestracji czasu pracy
Pracodawcy często zastanawiają się, jak szybko i poprawnie obliczyć czas pracy swoich pracowników. System rejestracji czasu pracy to rozwiązanie, które pomaga w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pozwala w łatwy sposób zliczać obecność pracowników, ich nadgodziny, spóźnienia czy spotkania biznesowe poza biurem. System rejestruje osoby wychodzące i wchodzące do budynku podając dokładną godzinę i datę.

Ewidencja czasu pracy i obecności jest wykonywana poprzez skanowanie spersonalizowanych kart dostępu. Każda karta posiada unikalny numer, który umożliwia identyfikację pracownika.

Odpowiedni system rejestracji i rozliczania czasu pracy pozwala zmniejszyć koszty zatrudnienia oraz w obiektywny sposób ocenić wydajność pracowników. Informacje dostarczone przez system pozwalają uniknąć błędów podczas rozliczeń czasu pracy.

5. System włamania i napadu
System Sygnalizacji Włamania i Napadu, inaczej SSWiN, zabezpiecza obiekt przed wtargnięciem osób niepożądanych. Najczęściej wykorzystywane są w nim pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. System uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze odpowiedniego kodu użytkownika, przekręcenie klucza lub odczytanie karty zbliżeniowej. Stosowany jest do ochrony budynków mieszkalnych, biur, centrów handlowych, hoteli czy lotnisk.

Pasywne czujki podczerwieni PIR skuteczne wykrywają bardzo wolno poruszające się obiekty. Oferują niedrogą i niezawodną funkcjonalność. Termin pasywny odnosi się do faktu, że detektor działa poprzez wykrywanie energii cieplnej wydzielanej przez inne obiekty, gwałtowne zmiany temperatury w danym punkcie. Gdy intruz przechodzi przed czujnikiem, temperatura w tym miejscu wzrośnie z temperatury pokojowej do temperatury ciała, a następnie spadnie. Ta szybka zmiana wyzwala wykrywanie. Czujniki PIR mogą być zaprojektowane do montażu na ścianie lub suficie i mieć różne pola widzenia, od wąskich „punktowych” detektorów do pól 360 stopni.

Czujniki magnetyczne wykorzystują kontaktron jako mechanizm przełączania. W połączeniu z magnesem wykrywają ruch. Kontaktrony są szeroko dostępne w niestandardowych zakresach czułości, które można dostosować do określonych wymagań. Czujnik magnetyczny pozostaje popularnym wyborem w zastosowaniach o niskim poborze mocy, ze względu na swoją prostotę i niezawodne działanie.

6. Systemy nagłaśniające
Systemy nagłośnienia informacyjnego wraz z DSO (dźwiękowy sygnał ostrzegawczy), pozwalają na możliwie najszybsze poinformowanie osób przebywających na terenie obiektu o zaistnieniu zagrożenia oraz pokierowanie ich do wyjść ewakuacyjnych. Systemy nagłośnieniowe są istotnym elementem planu bezpieczeństwa i gotowości w sytuacjach kryzysowych.

DSO przekazuje także komunikaty marketingowe i puszcza muzykę. Sprawdza się jako system do nagłaśniania sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni, gdzie mają miejsca imprezy o masowym charakterze, podczas których zachodzi konieczność zastosowania instalacji złożonej z głośników. Wykorzystywane (powinna być liczba pojedyncza: wykorzystywany jest) w rozmaitych obiektach – od budynków użyteczności publicznej, przez siedziby firm, po sklepy wielkopowierzchniowe.

7. Systemy konferencyjne
Wdrożenie systemu konferencyjnego sprawdzi się przy konieczności prowadzenia spotkań, panowania nad porządkiem obrad, ustalaniem kolejności i czasu przemówień. Zaawansowane systemy konferencyjne planują i konsekwentne prowadzą spotkania według ustalonego schematu, a także rejestrują przebieg konferencji. Jednym z rozwiązań są systemy konferencyjne oparte na głośnikach wbudowanych w pulpity. Zaletą takiego rozwiązania jest optymalne pokrycie sali dźwiękiem oraz jego wysoka przejrzystość. Systemy bezprzewodowe umożliwiają swobodną i szybką konfigurację, dzięki czemu w parę minut można uruchomić system w dowolnej sali. W zależności od ustawionego trybu pracy systemu, uczestnicy mogą włączać się do dyskusji lub zgłaszać gotowość do zabrania głosu, oczekując na aktywowanie ich mikrofonu.

8. System służący do zarządzania automatyką budynku
System do zarządzania budynkiem, inaczej BMS składa się z oprogramowania komputerowego oraz sprzętu. BMS gwarantuje bezpieczeństwo w eksploatacji obiektu, a także jego monitorowanie oraz optymalizację wykorzystania i wydajności nadzorowanych podsystemów w celu umożliwienia bardziej wydajnej pracy. Pozwala także na zdalne sterowanie i wizualizację stanu pracy urządzeń. Instalowany w celu sterowania i monitorowania wyposażenia elektrycznego budynku, takiego jak wentylacja, oświetlenie, energia, systemy przeciwpożarowe i systemy bezpieczeństwa.

Czasami nazywany systemem automatyki budynku, inaczej BAS, pozwala obniżyć koszty energii i zapewnić optymalny komfort użytkownikom, najemcom i mieszkańcom budynków. Ponieważ dane są konsolidowane w jednym systemie, BMS usprawnia raportowanie i zarządzanie informacjami, prowadząc do wysokiej jakości, świadomego podejmowania decyzji, lepszej wydajności i zmniejszenia zużycia energii, a tym samym oszczędności.

System ten umożliwia, między innymi, zdalne zarządzanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC). Dzięki temu personel konserwacyjny nie musi spędzać czasu na odwiedzaniu każdego budynku lub pomieszczenia w celu wyłączania, włączania lub regulacji poziomów temperatury lub klimatyzacji.

9. Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków
Zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej obejmuje systemy sygnalizacji pożaru, systemy gaśnicze, a także instalację i stosowanie systemów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Zastosowanie ochrony ppoż. ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzenienia się ognia i niedopuszczenie do strat materialnych i niematerialnych. Ochrona przeciwpożarowa SOP budynków przemysłowych i usługowych dzieli się na dwie główne kategorie - pasywną ochronę przeciwpożarową i aktywną ochronę przeciwpożarową.

Bierna ochrona przeciwpożarowa obejmuje stosowanie elementów budowlanych do kontrolowania lub ograniczania pożaru. Ściany, podłogi, sufity oraz drzwi projektuje i skonstruuje się w taki sposób, aby były odporne na przenikanie ognia i dymu. Bariery rozmieszczone są tak, aby zapewnić podział na pomieszczenia, więc dzielą budynek na obszary, zmniejszając rozmiar i rozprzestrzenianie się pożaru.

Aktywne środki ochrony przeciwpożarowej to takie, które podejmują bezpośrednie działania celem zmniejszenia szybkości wzrostu pożaru lub migracji dymu. Najczęściej są to instalacje tryskaczowe i przeciwpożarowe, które otrzymują ręczne lub automatyczne sygnały, aby wykonać swoją funkcję. W skład aktywnej ochrony przeciwpożarowej wchodzą również systemy sygnalizacji pożaru. Zazwyczaj identyfikują obecność pożaru poprzez wykrywanie dymu lub ciepła. Służą również do uruchamiania systemów gaśniczych lub powiadamiania użytkowników obiektu i straży pożarnej. Tryskacze przeciwpożarowe i inne systemy gaśnicze - gaszą lub kontrolują ogień. Systemy kontroli dymu ograniczają rozprzestrzenianie się dymu, dzięki czemu drogi ewakuacyjne są przejezdne przez określony czas.

W tym elemencie, instalacji (czy tu powinien być przecinek?) teletechnicznej, bez względu na to czy chodzi o budownictwo mieszkaniowe, czy też komercyjne niezwykle istotna jest właściwa naprawa oraz konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej. Konserwacja ppoż obejmuje wszystkie urządzenia oddymiające, czujniki dymu, drzwi oraz bramy przeciwpożarowe i ich systemy, a także hydranty wewnętrzne. Stosowanie się do istniejących przepisów prawnych określających te kwestie, jest związane przede wszystkim z odpowiedzialnością za zdrowie i życie drugiego człowieka.

W jaki sposób najlepiej wdrożyć teletechnikę do obiektu

Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne warto powierzyć firmie, która zajmuje się ich wdrażaniem kompleksowo. Teletechnika firma powinno być teletechniczna firma oferująca usługi, zarówno w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz integracji i serwisu systemów teletechnicznych to pewność, co do finalnego wysokiego standardu obiektu oraz jego automatyzacji. Niewątpliwe dopasowane rozwiązania i produkty do wymagań projektowych i prawnych to wyznacznik sukcesu. Myślę, że powinno być: Niewątpliwie, rozwiązania i produkty dopasowane do wymagań projektowych i prawnych to wyznacznik sukcesu.

Ważną kwestią pozostaje dobór firmy, pod kątem jej aktualnej wiedzy, znajomości trendów oraz otwartości na nieszablonowe rozwiązania. Istotne jest także to, aby instalacje teletechniczne, firma przeprowadziła posiadająca wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. (Powinno być: Istotne jest ró wnież, aby instalacje teletechniczne przeprowadziła firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie). Zwróć również uwagę (powinno być: należy ró wnież zwrócić uwagę) na to, czy w swojej załodze ma wysoko wykwalifikowanych ekspertów.

Firma, (nie nie powinno być przecinka) wdrażająca rozwiązania teletechniczne, powinna zaspakajać potrzeby inwestorów wybierając najbardziej korzystne dla nich rozwiązania. Mając (tu nie powinno być kropki, raczej przecinek, bo to jest raczej jedno zdanie) na uwadze nie tylko pełną maksymalizację korzyści, ale także, aby finalnie systemy były proste w obsłudze i ich zarządzaniu. Wykorzystywane materiały oraz urządzenia powinny być najlepszej jakości, co zagwarantuje niezawodność całej instalacji.

Należy pamiętać także o konserwacji, naprawie oraz utrzymaniu sprawności wszystkich sieci teletechnicznych oraz urządzeń zgodnie z wymogami technicznymi, zaleceniami producenta, obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami eksploatacji i konserwacji. Sprawna i regularna konserwacja zapewnia, że systemy bezpieczeństwa i ochrony budynku lub obiektu będą działać tak, jak powinny.

[Razem możemy więcej]

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy