EN

Jakie zabezpieczenia powinny znaleźć się w budynkach użyteczności publicznej

Zadbanie o bezpieczeństwo biura, hotelu, szpitala czy innego miejsca, w którym świadczysz usługi lub prowadzisz handel to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów projektu wykończeniowego. Na szali stawiasz zdrowie i życie pracowników oraz klientów. Odpowiednia ochrona budynku zapewni również zabezpieczenie związane z danymi Twojej firmy.

Do środków bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej - takich jak przedszkola, budynki przemysłowe, kompleksy biurowe, wieżowce, hotele, centra handlowe, szkoły, szpitale - zalicza się kilka elementów. Będą to głównie te elementy wykończenia i wyposażenia, które przeciwdziałają potencjalnym zagrożeniom takim jak wybuch pożaru, usterki elektryczne i mechaniczne, niebezpieczne substancje, ale także tym dotyczącym szpiegostwa, sabotażu, włamania i wandalizmu. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo budynku podczas tworzenia projektu musi rozważyć wszystkie możliwe potencjalne zagrożenia.

Koncepcja bezpieczeństwa obejmuje wszystkie środki zapobiegawcze lub zmniejszające szkody, dostosowane do potrzeb, wymagań i celów ochrony. Są to głównie środki ochrony przeciwpożarowej, kontrole dostępu oraz zabezpieczenia antywłamaniowe – również te związane z cyberprzestępczością. Koncepcja bezpieczeństwa użytkowania budynku musi być dostosowana do ogólnej koncepcji bezpieczeństwa organizacji i regularnie aktualizowana - szczególnie w przypadku zmian w użytkowaniu budynków, na przykład w wyniku zmian organizacyjnych.

Obiekty publiczne doświadczają intensywnego przepływu ludzi, co sprawia, że kontrola dostępu do wszystkich części tych obiektów jest niezwykle ważna. Niezbędne jest, aby systemy bezpieczeństwa i ochrony życia działały bezproblemowo. Należy przestrzegać rosnących wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów. Dowiedz się co najlepiej zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo biura, hotelu, szpitala czy innego obiektu publicznego.

Bezpieczeństwo konstrukcyjne budynków i systemy przeciwpożarowe

Systemy budowlane, materiały oraz odpowiedni sprzęt to klucz do organizacji i eksploatacji obiektów uwzględniającej bezpieczeństwo. Drzwi, schody, okna, balustrady, oświetlenie i niezliczone inne elementy projektu, muszą być postrzegane nie tylko z perspektywy użytkowej ale także bezpieczeństwa. Integracja komponentów bezpieczeństwa i elementów architektonicznych musi uwzględniać kwestie operacyjne oraz przyszłe potrzeby konserwacyjne.

Systemy bezpieczeństwa budynków komercyjnych wymagają zainstalowania odpowiedniego sprzętu do ochrony przeciwpożarowej. System ochrony przeciwpożarowej wykrywa, gasi lub kontroluje zdarzenie pożarowe. Podstawowym celem jest ochrona życia ludzkiego przed ogniem i produktami spalania. Celem drugorzędnym jest zmniejszenie potencjalnych strat spowodowanych pożarem. Pamiętaj, że instalacja musi być zgodna z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.

W skład instalacji przeciwpożarowej wchodzą: systemy sygnalizacji pożaru, wodne systemy gaśnicze, pompy pożarnicze, systemy połączeń rur hydrantowych i węży straży pożarnej, systemy gaśnicze na bazie wody, systemy zarządzania dymem, systemy zasilania awaryjnego, drzwi przeciwpożarowe i okna, oświetlenie awaryjne i oświetlenie wyjścia, oznakowanie wyjścia, oznakowanie schodów wykonane z materiału fotoluminescencyjnego, systemy wyjścia oraz inny sprzęt i systemy. Wymagana jest również odpowiednia odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych, między innymi, takich jak wykończenia wnętrza ścian, sufitów, podłóg i ruchomych ścianek działowych. Więcej o systemach przeciwpożarowych piszemy tutaj.

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji stosowane są w budynkach użyteczności publicznej w celu utrzymania odpowiedniego środowiska wewnętrznego, na przykład dostarczania świeżego powietrza do wewnątrz budynku lub chłodzenia urządzeń. Mogą również odgrywać ważną rolę w reagowaniu na pożar. Systemy HVAC mogą być przydatne przeciw rozprzestrzenianiu się w budynku groźnych zanieczyszczeń takich jak na przykład materiały chemiczne, biologiczne, radiologiczne lub jądrowe).

Kamery CCTV i systemy alarmowe

CCTV, czujniki ruchu i inne systemy integruje się w celu maksymalnej ochrony obiektu tak, aby uwzględniały wszystkie potrzeby danego budynku. Kamery CCTV to konieczna inwestycja z obszaru bezpieczeństwa. Nadzór wideo w budynkach komercyjnych pomaga zespołom ochrony monitorować to, co dzieje się w kluczowych obszarach. Sterowanie kamerą to narzędzie zwiększające bezpieczeństwo biura, które działa w sposób natychmiastowy, odstraszając potencjalnych złoczyńców i rejestrując wszelkie niepożądane działania. Upewnij się, że wybierasz najnowsze rozwiązania branżowe i nie zapomnij objąć mniej oczywistych obszarów, takich jak tylne alejki, garaże lub korytarze poza główną przestrzenią. Podobnie jak CCTV, alarmy pełnią istotną rolę w zniechęceniu do działalności przestępczej na terenie obiektu. Ich głównym zadaniem jest automatyczne wykrywanie naruszeń terenu i powiadamianie o nich odpowiednich osób. Systemy alarmowe mogą być bezpośrednio połączone z mechanizmami ryglującymi drzwi lub wyzwalane przez określone zdarzenia w budynkach. W miejscach, w których wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa można używać czujników podczerwieni, laserów lub mikrofal.

Kontrole dostępu

System kontroli dostępu określa, kto może wejść do budynku i danych pomieszczeń, zwykle za pomocą autoryzowanych danych uwierzytelniających, które mogą odblokować drzwi. Z pewnością, będą obszary w obiekcie, do których jedynymi osobami, które powinny mieć dostęp to określeni członkowie Twojego zespołu. O tym, jakie systemy kontroli możesz wykorzystać w swoim obiekcie, dowiedz się czytając nasz artykuł Teletechnika – jak jej wdrożenie w obiekcie usprawnia jego funkcjonowanie .

Jak zabezpieczyć biuro

Każda organizacja potrzebuje polityki, która zapewni bezpieczeństwo jej pracownikom i majątkowi. Można to osiągnąć poprzez stałe kontrolowanie i wdrażanie różnych środków bezpieczeństwa. Coraz więcej właścicieli firm dostrzega zalety tak zwanych inteligentnych biur. Wyobraź sobie, co inteligentne biuro mogłoby zrobić w przypadku pożaru: aktywować system przeciwpożarowy i tryskaczowy, zadzwonić po straż pożarną, powiadomić personel kierowniczy o zdarzeniu, zamknąć drzwi przeciwpożarowe do obszarów biura, w których znajduje się wrażliwy sprzęt oraz dane, trzymać kluczowe drzwi otwarte, aby pracownicy oraz klienci mogli wyjść z budynku, aktywować system wentylacji pożarowej, aby usunąć dym z pomieszczeń, użyć kamer monitorujących, aby pomóc straży pożarnej zlokalizować ludzi uwięzionych w budynku. Oczywiście taki system wymaga najwyższego poziomu szyfrowania i uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby być pewnym, że tylko właściwe osoby mogą się do niego zalogować.

Wiele firm decyduje się także na dodanie zabezpieczeń do swoich sieci, które mają chronić zastrzeżone informacje i dane prywatne – mowa tutaj o systemie cyberbezpieczeństwa. Systemy cyberbezpieczeństwa mogą obejmować oprogramowanie antywirusowe, szyfrowanie danych, monitorowanie ruchu i ochronę zaporą. Strategie cyberbezpieczeństwa i sieci zarządzane przez IT doskonale nadają się do ochrony danych, podczas gdy fizyczne monitorowanie bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu, pomaga chronić fizyczne komponenty związane z bezpieczeństwem logicznym.

Pomocne w zwiększeniu bezpieczeństwa biura może być także oznaczenie i monitorowanie całego sprzętu biurowego. Możesz to zrealizować dzięki specjalnym metkom z logo firmy i unikalnym etykietom identyfikacyjnym. Tworzą one skróconą listę przedmiotów i ułatwiają kontrolowanie wszystkich ważnych urządzeń, na których działa Twoja firma. Pamiętaj także o danych i informacjach wrażliwych. Zachowaj ich prywatność i wyłączność. Zabezpiecz je hasłami i kodami dostępu. Ogranicz zewnętrzny dostęp do wszelkich poufnych informacji. Przechowuj identyfikatory, karty z kluczem i inne atrybuty pracowników w bezpiecznym miejscu.

Przeprowadź szkolenie personelu zapoznające ich z podstawami technologicznymi. Nie zapominaj jednakże, że zasoby ludzkie są w rzeczywistości najważniejszymi narzędziami zwiększającymi bezpieczeństwo biura. Jeśli ludzie nie wykorzystują we właściwy sposób sprzętu i protokołów, które stworzyłeś, nie ma sensu stosować tych środków w pierwszej kolejności. Dlatego kluczowe znaczenie ma dokładne omówienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym postępowanie z dokumentami i danymi, zabezpieczenie terenu i zachowanie w przypadku naruszeń. Stwórz i wdroż plan awaryjny. Niezwykle ważne jest to, abyś Ty i Twoi pracownicy byli dobrze przygotowani. W sytuacji, kiedy dojdzie do naruszeń, wszyscy muszą znać swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia wrażliwych aktywów biznesowych, kontaktowania się z ochroną biura lub bezpośrednio z policją.

Firma fit-out a bezpieczeństwo obiektu

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej organizacji, dlatego tak wiele firm poświęca coraz więcej środków finansowych na systemy ochrony. Firmy fit-out, oferują systemy bezpieczeństwa dostosowane do specyficznych potrzeb danych przestrzeni komercyjnych. Systemy zabezpieczeń budynków komercyjnych muszą być solidne i zapewniać ochronę na różnych płaszczyznach. Powinny także uwzględnić dużą liczbę oraz rotację osób. Istotne jest, aby miały na uwadze ilość danych przesyłanych i przechowywanych przez firmy. Budynki komercyjne wymagają zaawansowanych środków bezpieczeństwa, które nie tylko chronią w sposób fizyczny ale także ten związany ze światem on-line. Ponieważ każda organizacja będzie potrzebować różnego typu systemu, warto skonsultować się z firmą fit-out, która pomoże przeprowadzić audyt bezpieczeństwa w celu określenia konkretnych potrzeb danej przestrzeni. Firma fit-out, co najważniejsze, podejdzie do tematu kompleksowo.

[Razem możemy więcej]

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy