EN

Jak projekt powierzchni użytkowej wpływa na jakość finalnego produktu

Kiedy myślimy o udanym projekcie powierzchni użytkowej, myślimy o projekcie, który spełnia określone standardy, jest ukończony w terminie i w ramach budżetu. Co zrobić, aby zrealizować zamierzony cel i odnieść sukces?

Co składa się na definicję projektu powierzchni użytkowej

Projekty budowlane są przedsięwzięciami o wielkiej skali, niezależnie od tego, czy chodzi o budowę centrum handlowego czy hali magazynowej. Posiadają wiele elementów, które trzeba precyzyjnie skoordynować. Podobnie jak w przypadku każdego innego projektu, zarządzanie projektem budowlanym obejmuje etapy, od projektowania, przez planowanie, harmonogram, po samą budowę i późniejszą konserwację. Każde z tych etapów jest dużym przedsięwzięciem.

Wizualizacje powierzchni użytkowych

Wizualizacje projektów budowlanych i wykończeniowych to między innymi projekt hali, wizualizacja hotelu, wizualizacja biura czy projektowanie wnętrz biurowych. Obejmują one prezentacje wstępnych koncepcji, aż do końcowych etapów produkcji, a także kwestie związane z konserwacją.

Wirtualne, interaktywne plany 3D umożliwiają poznanie pomysłów projektowych w najbardziej realistyczny, interaktywny i wciągający sposób. Zapewniają zoptymalizowany projekt i znaczne oszczędności kosztów podczas planowania i budowy. Może to zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych, a dodatkowo uzyskać możliwie najbardziej idealny projekt.

Dostęp do szczegółowego, trójwymiarowego, bogatego w dane, cyfrowego modelu przyszłego biura, hotelu czy innej przestrzeni publicznej jest niezwykle ważnym elementem. Taki projekt, musi zawierać wszystkie potrzebne informacje dotyczące realizacji obiektu oraz jego konserwacji.

Nowatorskie narzędzia do projektowania ułatwiają współpracę wykonawcom i inwestorom. Pomagają z wyobrażeniem sobie, jak będzie wyglądać przestrzeń na podstawie samych planów i próbek. Projekt wnętrza przestrzeni publicznej pozwoli w pełni zwizualizować to, co otrzyma się na etapie końcowym.

Za pomocą elementów wizualnych można dodawać lub usuwać ważne elementy projektu przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji. Zmiany w projekcie lub konstrukcji są dużo mniej kosztowne, zwłaszcza jeśli inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła. Uniknięcie kosztownych błędów i napraw, zanim ktokolwiek zacznie wprowadzać zmiany w rzeczywistości, jest niewątpliwe bardzo istotną kwestią.

Projekt koncepcyjny czyli space plany

Space plan to projekt rozplanowania przestrzeni, uwzględniający elementy techniczne oraz funkcjonalne. Space plany firma dostosowuje do przestronności i architektury budynku. Pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawców jest podstawą do przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych. Dobry projekt koncepcyjny powstaje przy udziale zaangażowanych ekspertów – architektów i specjalistów od zarządzania zmianą. Szczegółowa wizja i konkretne cele projektu stanowią podstawę udanej realizacji.

Space plan musi być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi budynku. Wymagane jest także, aby był pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawców BHP, Sanepidu. Niewątpliwie, przygotowując projekt należy być zapoznanym, między innymi z instrukcją pożarową budynku, odstępstwami wydanymi przez Inspektora Sanitarnego.

Dzięki przemyślanemu projektowi, innowacyjnym koncepcjom i naprawdę kreatywnemu myśleniu można stworzyć takie obiekty publiczne, które będą mieć pozytywny wpływ na wydajność, satysfakcję i zdrowie pracowników oraz klientów. Warto powierzyć realizacje projektowania przestrzeni publicznej firmie, która posiada odpowiednią wiedzę, znajomości trendów oraz doświadczenie w realizacjach tego typu. W oparciu o analizy zostaje opracowany spójny projekt – rzut i architektura wnętrza i wizja, która poprowadzi przez wszystkie kolejne zadania związane z komunikacją i projektowaniem.

Dokumentacja to istotny element udanego projektu - projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany
Projekt budowlany to dokumenty zarówno pisemne jak i graficzne. Obejmują one rysunki, specyfikacje, wymagania kontraktowe oraz te dotyczące zamówień, wszelkie modyfikacje i załączniki. Stanowią dokumentację budowy, zawierając istotne informacje dotyczące projektu przestrzeni, równocześnie podlegając prawnemu zatwierdzeniu.

Rzeczywiście, projekt budowlany wymaga wielu formalności, jednak prowadzenie szczegółowej i aktualnej dokumentacji, każdego elementu projektu, jest bardzo ważne. Wszystkie projekty powinny być dostarczane przez wykwalifikowanych, dobrze wyszkolonych pracowników, z odpowiednio utrzymanym sprzętem i protokołami bezpieczeństwa. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych problemów związanych z niedopatrzeniami.

Inwestując w projekt budowlany, inwestorzy chcą maksymalnie zredukować koszty. Dlatego też konieczne jest prowadzenie szczegółowych dzienników czasu pracy każdego pracownika, właściwe i wydajne używanie sprzętu oraz unikanie opóźnień.

Więcej o projekcie wykonawczym, inaczej projekcie technicznym
Projekt wykonawczy to dokumenty stanowiące ostatni etap dokumentacji projektowej. Opracowywany jest dla poszczególnych zadań lub obiektów. Należą do nich wszystkie tematy związane z planowaniem i budową instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wysokiego napięcia, technologii komunikacyjnych i informatycznych, technologii transportu materiałów i automatyki budynków, a także techniki kuchennej, laboratoryjnej i medialnej.

Specyfikacje zawierają wymagania jakościowe dotyczące materiałów, komponentów i systemów wybranych dla danego budynku. Ważne jest, aby zespół zarządzający kwestiami technicznymi był skoncentrowany na komunikacji i wymianie informacji między stronami zaangażowanymi w planowanie, a także spełniał wymogi specyfikacji oraz przestrzegał odpowiednich norm i wytycznych. Gotowe dokumenty sprawdzane są pod kątem wiarygodności, kompletności i implementacji.

Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół projektu technicznego jest na tyle istotny, że może zaważyć na jakości i bezpieczeństwu finalnego produktu.

Podsumowanie
Nie ma wątpliwości, że dobry projekt pozwala nie tylko klientowi ale i architektom, inżynierom, kierownikom projektów spojrzeć na cały proces budowlany czy wykończeniowy w sposób globalny.

Dzięki dobremu projektowi, przed rozpoczęciem działań, otrzymuje się przejrzystą wizualizację oraz harmonogram z maksymalnie zredukowanym czasem pracy i kosztów. Dzieje się to, dzięki inteligentnemu planowaniu i kontroli zasobów, maszyn oraz materiałów.

Wirtualne aranżacje pomagają dopasować projekt do ich wizji. Ułatwia to komunikację, zrozumienie oraz pozwala na zaangażowanie inwestorów w projekt.

Dobry projekt pomaga zmaksymalizować przestrzeń, uniknąć niezagospodarowanych obszarów. Jest to bardzo pomocne zwłaszcza jeżeli planujesz remont biura, remont hotelu czy budowę centrum handlowego.

Udany projekt przynosi także inne niematerialne korzyści. Może mieć pozytywny wpływ na otoczenie, infrastrukturę oraz wartość adresu.Warto swój projekt powierzyć firmie, która podejdzie globalnie do realizacji. Profesjonalna firma posiada nie tylko doświadczenie, ale dysponuje dobrze skomunikowanym zespołem, współpracującym ze sobą we wszystkich etapach projektu.

[Razem możemy więcej]

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy