oferta
TELETECHNIKAELEKTRYKAFIT - OUTARCHITEKTURAUSŁUGI IT

WDRAŻANIE PROCESÓW ITIL

ITIL - IT Infrastructure Library - stanowi zbiór najlepszych praktyk z zarządzania IT. To efekt wieloletnich obserwacji nad funkcjonowaniem działów IT różnych przedsiębiorstw i instytucji rządowych przeprowadzonych głównie w Wielkiej Brytanii
i innych krajach Europy Zachodniej. Obecna wersja 3 specyfikacji stała się de facto standardem działania procesów wewnątrz IT. Według ITIL jednym z najważniejszych elementów sprawnej organizacji IT jest Service Desk. Pełni on funkcję centralnego punktu kontaktowego dla wszystkich użytkowników w celu rejestracji i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym oraz aplikacjami. Wokół Service Desku buduje się inne procesy, które w miarę komplikacji infrastruktury informatycznej stają się krytyczne w kontekście utrzymania wysokiej efektywności usług świadczonych przez IT. Usługa Service Desk jest wspierana narzędziowo przez oprogramowanie dostarczane klientowi w technologii SaaS (Software as a Service). Polega ona na tym, że po stronie klienta nie są potrzebne żadne nakłady inwestycyjne do wdrożenia oprogramowania - wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu. Taki sposób wdrożenia jest wyjątkowo efektywny i obarczony niewielkim ryzykiem.

INWENTARYZACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

W miarę wzrostu skomplikowania infrastruktury IT rośnie potrzeba automatyzacji procesu inwentaryzacji posiadanych zasobów. W standardzie ITIL elementem przechowującym informację o infrastrukturze jest CMDB - centralna baza konfiguracji. Do zasilania CMDB informacjami z infrastruktury IT używane są narzędzia typu auto discovery. Umożliwiają one zbieranie informacji o elementach sprzętowych infrastruktury, jak i o zainstalowanym oprogramowaniu i automatyczną aktualizację bazy CMDB.

MONITORING INFRASTRUKTURY IT

Dostępność usług IT to jeden z kluczowych czynników świadczących o efektywności działu IT. W celu pomiaru dostępności oraz do wykrywania awarii stosuje się dedykowane narzędzia monitorujące stan infrastruktury oraz świadczonych usług. Narzędzia te umożliwiają szybkie wychwycenie problemów oraz proaktywne działania zmierzające do zminimalizowania lub wręcz wyeliminowania ich wpływu na poziom świadczonych usług.

ZARZĄDZANIE SERWEROWNIAMI

Utrzymanie infrastruktury IT w serwerowniach obejmuje zarządzanie szafami, serwerami, sieciami, okablowaniem, zasilaniem, chłodzeniem i zajętością powierzchni. Ze względu na różnorodność posiadanego sprzętu jak i wykorzystywanych technologii zadanie to jest skomplikowane i kosztowne. Stąd wynika potrzeba posiadania dedykowanego oprogramowanie dostarczającego pełnego obrazu infrastruktury poczynając od serwerów, sieci, okablowania, pomiarów mocy, wydzielania ciepła i wirtualizację szaf. Korzyści z wdrożenia tego typu oprogramowania to przede wszystkim zmniejszenie kosztów zużycia energii, kontrola w czasie rzeczywistym rozdziału mocy, pomoc w planowaniu nowych inwestycji oraz optymalizacja wykorzystywania urządzeń.

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ PRODUKCJI

Do zapewnienia pełnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa niezbędny jest dobrze zorganizowany i sprawnie zarządzany system utrzymania ruchu. Od niego zależy wydajność, jakość, koszt, bezpieczeństwo pracy i wpływ produkcji na środowisko. Utrzymanie ruchu jest też zwykle dużą, o ile nie największą pozycją w kosztach operacyjnych firmy. Do budowy systemu utrzymania ruchu wymagane jest zastosowanie sprawnego narzędzia do gromadzenia i analizy dużych ilości ściśle ze sobą powiązanych informacji. Wsparcie przez odpowiedni system komputerowy niezmiernie ułatwia pracę. Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością produkcji to przede wszystkim zwiększenie mocy produkcyjnej posiadanego parku maszynowego, redukcja kosztów utrzymania oraz minimalizacja ilości nieplanowanych przestojów.

BUSINESS INTELLIGENCE

Dzięki możliwościom analiz dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł, systemy typu business intelligence są nieodzownymi narzędziami w pracy każdego analityka. Dostarczają one cennych informacji dla kadry zarządzającej o stanie przedsiębiorstwa, przebiegu wewnętrznych procesów czy zmianach w preferencjach klientów. Umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji w zmiennych warunkach rynkowych.

INTEGRACJA APLIKACJI

Platforma integracyjna rozwiązuje wiele problemów powstających przy łączeniu aplikacji. Jest to spójne i bezpieczne medium wymiany informacji między różnymi aplikacjami wystawiającymi swoje usługi w postaci API wykonanych w różnych technologiach informatycznych. Dostarcza mechanizmy szybkiego dołączenia nowych systemów oraz integracji z aplikacjami mobilnymi.

APLIKACJE MOBILNE

Smartfony i tablety są coraz powszechniej stosowane w biznesie. Dzięki swoim cechom i możliwościom technologicznym, jakie dają współczesne sieci mobilne, stają się one narzędziem niezawodnego i bezpiecznego dostępu do zasobów firmy. Dzięki dedykowanym aplikacjom zainstalowanym na tego typu urządzeniach pracownicy mobilni mogą w pełni korzystać z systemów przedsiębiorstwa.

Unocom © 2019, wszelkie prawa zastrzeżone