oferta
TELETECHNIKAELEKTRYKAFIT - OUTARCHITEKTURAUSŁUGI IT

INSTALACJE GNIAZD I OŚWIETLENIA

Instalacje elektryczne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne dzielimy na jedno i trójfazowe, podtynkowe i natynkowe. Są one podstawowymi instalacjami każdego obiektu. Od ich poprawnego zaprojektowania i wykonania zależy komfort, wygoda i bezpieczeństwo pracy oraz estetyka pomieszczeń. Przykładem instalacji zewnętrznej jest iluminacja świetlna budynku.

DEDYKOWANE SIECI ZASILAJĄCE

Istotny wpływ na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, urządzeń IT oraz przechowywanych w nich danych ma instalacja zasilana sieciowego. Zapewnia ona oprócz podstawowej funkcji jaką jest dostarczenie energii elektrycznej do urządzeń, eliminacje zakłóceń, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz podtrzymanie napięcia w chwili zaniku zasilania głównego w budynku.

INSTALACJE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne jest ważnym elementem wyposażenia budynków, wpływającym na bezpieczeństwo ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru i zaniku zasilania. W większości budynków rozwój pożaru wiąże się z wytwarzaniem dymu, który ogranicza widoczność i pogarsza warunki ewakuacji. Ewakuację utrudnia również zanik zasilania podczas pożaru spowodowany użyciem przeciwpożarowego wyłącznika prądu lub przepaleniem przewodów zasilających obwód oświetleniowy.

INSTALACJE ODGROMOWE

Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt, który nie został prawidłowo zabezpieczony może spowodować znaczne straty. Dlatego nawet niskie budynki powinny być wyposażone w profesjonalną instalację odgromową. Instalacja odgromowa powinna obejmować nie tylko szczyt dachu, ale całą jego konstrukcję.

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I BUDYNKOWA

Profesjonalne systemy sterowania automatycznego oparte są o najnowsze światowe trendy i wykorzystują innowacyjne podzespoły znanych firm z obszaru automatyki przemysłowej. W chwili obecnej najszybciej rozwijające się działy inżynierii elektrycznej to:
- sterowanie procesem,
- aplikacje napędowe (falowniki, silniki krokowe, serwonapędy),
- zarządzanie budynkami,
- budowa lub modernizacja układów sterowania i automatyki maszyn istniejących,
- systemy wizualizacji procesów przemysłowych,
- układy sterowania wentylacją i klimatyzacją,
- zoptymalizowane energetycznie układy wentylacji i klimatyzacji,
- zautomatyzowane sterowanie oświetleniem.

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno -pomiarowych:
- pomiary rezystancji kabli.
- pomiary rezystancji uziemień.
- pomiary impedancji pętli zwarcia.
- pomiary instalacji odgromowych.
- badania wyłączników różnicowoprądowych.
- pomiary natężenia oświetlenia.

LINIE ENERGETYCZNE

Linie energetyczne służą do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej.
Wyróżniamy trzy rodzaje linii energetycznych: wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia:
- linie wysokiego napięcia służą do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości
- linie średniego oraz niskiego napięcia instalowane są w obiektach przemysłowych, komunalnych oraz budownictwie mieszkaniowym

Unocom © 2019, wszelkie prawa zastrzeżone