oferta
TELETECHNIKAELEKTRYKAFIT - OUTARCHITEKTURAUSŁUGI IT

DZIAŁANIE PRZEDPROJEKTOWE

- analiza własności
- analiza intensywności zabudowy
- przygotowanie wniosku dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- inwentaryzacje

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

- projekt koncepcyjny (szkice, rysunki pomocnicze)
- wizualizacje
- makiety
- projekty branżowe (schematy i szczegółowe opracowanie)

PROJEKT BUDOWLANY

- dokumentacja projektowa architektoniczna oraz branżowa, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę
- nadzór i koordynacja projektu architektonicznego z projektami branżowymi
- przygotowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

PROJEKT WYKONAWCZY

- dokumentacja projektowa architektoniczna oraz branżowa wykonawcza do realizacji na budowie
- współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji
- nadzory autorskie, nadzory inwestycyjne
- prowadzenie inwestycji
- projekty zamienne

PROJEKTY I ARANŻACJE WNĘTRZ

- wnętrza mieszkalne
- wnętrza użyteczności publicznej
- projekty wykonawcze architektury wnętrz
- projekty branżowe
- nadzory autorskie, nadzory inwestycyjne

INNE PROJEKTY I OPRACOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

- projekty rozbiórek
- projekty zieleni
- projekty małej architektury
- projekty drogowe
- inne

Unocom © 2019, wszelkie prawa zastrzeżone