oferta
TELETECHNIKAELEKTRYKAFIT - OUTARCHITEKTURAUSŁUGI IT

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

System Alarmu Pożaru (SAP) ma za zadanie jak najwcześniejsze wykrycie symptomów powstawania pożaru, tj. dymu, ciepła lub widma światła emitowanego przez płomień. Od czasu reakcji systemu zależy bezpieczeństwo osób przebywających w chronionym obiekcie, jaki i wielkość ewentualnych strat materialnych. Współczesne systemy SAP, poza wykryciem i zasygnalizowaniem pożaru w obiekcie, posiadają możliwość sterowania innymi systemami związanymi z ochroną przeciwpożarową, takimi jak: system oddymiania, wentylacja pożarowa itd., jak również poprzez system monitoringu powiadomienie najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, administratora obiektu (forma SMS lub komunikat).

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) przekazuje informację o wystąpieniu i rodzaju zagrożenia oraz udziela instrukcji bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego obszaru. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów, które skupiają duże ilości ludzi. Tradycyjny, dźwiękowy sygnał alarmu, zwany syreną, niejednokrotnie jest niezrozumiały dla osób przebywających w budynku, przez co zostaje zignorowany, bądź wywołuje panikę, co powoduje zwiększenie zagrożenia. System DSO może być wykorzystany również jako nośnik treści reklamowych bądź do przekazywania komunikatów organizacyjnych. Często używany w centrach handlowych, hotelach, bankach, szpitalach, jako dodatkowe źródło dźwięku.

SYSTEMY ODDYMIANIA

System oddymiania ma istotne znaczenie w ochronie przeciwpożarowej budynków. W momencie wystąpienia pożaru powstają duże ilości gazów trujących i dymu stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także ograniczające widoczność podczas ewakuacji oraz akcji gaśniczej. System oddymiania ma za zadanie zapewnić odprowadzenie powyższych gazów, poprzez otwarcie klap dymowych, bądź przeznaczonych do tego celu okien. System oddymiania może również zastępować, bądź wspomagać system wentylacji, podnosząc tym samym komfort użytkowania oraz obniżając koszty inwestycji
i eksploatacji obiektu.

SYSTEMY GASZENIA GAZEM

Gaszenie pożarów gazem obojętnym stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia mogące w kontakcie z wodą ulec zniszczeniu. Dotyczy to takich obiektów jak biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów. Gazy obojętne nie biorą udziału w procesie palenia, nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami. Używane są wyłącznie w stałych instalacjach gaśniczych. Podstawowymi rodzajami tych gazów są:
- Heptafluoropropan (HFC), o nazwie handlowej FM-200, który zastąpił halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonowej;
- Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;
- Dwutlenek węgla CO2 , znany również z popularnych gaśnic śniegowych. Działanie każdego z tych środków jest odmienne, dlatego mają one różne zakresy zastosowań.

SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Telewizja przemysłowa lub dozorowa (CCTV z ang. closed-circuit television) stosowana jest nie tylko w budynkach, ale także na otwartych terenach typu: ulice, skrzyżowania dróg, itp. Jej zadaniem jest przekazywanie oraz rejestracja bieżącego obrazu z chronionych obszarów budynku lub terenu, przez co pozwala na wykrycie niepożądanych osób i zjawisk oraz szybką reakcję powołanych do tego służb, np. ochrony, policji czy straży pożarnej.

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) zabezpiecza obiekt przed wtargnięciem osób niepożądanych. Najczęściej wykorzystywane są w nim pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. System uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze odpowiedniego kodu użytkownika, przekręcenie klucza lub odczytanie karty zbliżeniowej.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

System kontroli dostępu (KD) uniemożliwia wejście na teren budynku objętego ochroną osobom do tego nieuprawnionym, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób, mienia oraz informacji. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań takich jak: karty kontroli dostępu, czytniki linii papilarnych pozwala na komfort oraz swobodę użytkowania systemu.

SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY (RCP)

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy pełnią ważną rolę w zarządzaniu zarówno małym jak i dużym przedsiębiorstwem. Odpowiedni system rejestracji i rozliczania czasu pracy pozwala zmniejszyć koszty zatrudnienia oraz w obiektywny sposób ocenić wydajność pracowników. Informacje dostarczone przez system pozwalają uniknąć błędów podczas rozliczeń czasu pracy.

SYSTEMY KONTROLI WARTOWNIKÓW

System kontroli wartowników jest narzędziem wspomagającym kontrolę rzetelności wykonywania obowiązków przez pracowników służby ochrony. Personel posiada przenośny czytnik a w odpowiednich miejscach instalowane są punkty kontrolne, do których należy zbliżyć czytnik aby potwierdzić swoją obecność. Otrzymujemy w ten sposób informację, czy dany pracownik patrolował określone rejony w wyznaczonym czasie. Możemy również określić dokładną trasę, jaką winien poruszać się strażnik i skutecznie to egzekwować.

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia on tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w sieci. Zwykle do okablowania używa się skrętki 4-parowej ale coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na światłowodach.

INSTALACJA BUDYNKOWA SYSTEMÓW ŚWIATŁOWODOWYCH FTTH (ang. Fiber To The Home)

Systemy FTTH są efektem stale rosnących wymagań stawianych operatorom telekomunikacyjnym. Wykorzystują technikę światłowodową nie tylko w części magistralowej, ale również w części dostępowej sieci. Światłowód doprowadzony jest bezpośrednio do lokalu abonenckiego (mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub dom w zabudowie rozproszonej). Optyczne zakończenie sieciowe zlokalizowane jest w takim przypadku w lokalu abonenckim.

SYSTEMY KONFERENCYJNE

Systemy konferencyjne umożliwiają sprawne prowadzenie spotkań, panowanie nad porządkiem obrad, ustalanie kolejności
i czasu przemówień. Bardziej zaawansowane systemy umożliwiają zaplanowanie i konsekwentne prowadzenie spotkania wg ustalonego schematu a także rejestrację przebiegu konferencji. Jednym z rozwiązań są systemy konferencyjne oparte na głośnikach wbudowanych w pulpity. Zaletą takiego rozwiązania jest optymalne pokrycie sali dźwiękiem i wysoka zrozumiałość mowy. Systemy bezprzewodowe umożliwiają swobodną i szybką konfigurację dzięki czemu w parę minut można uruchomić system w dowolnej sali. W zależności od ustawionego trybu pracy systemu, uczestnicy mogą włączać się do dyskusji lub zgłaszać gotowość do zabrania głosu, oczekując na zezwolenie (aktywowanie mikrofonu).

SYSTEMY DOMOFONOWE/WIDEODOMOFONOWE

Systemy domofonowe stanowią obok monitoringu standard wyposażenia obiektów budowlanych i są nieodzownym elementem kontroli dostępu na obiektach typu: biurowce, osiedla mieszkaniowe. Umożliwiają one identyfikację interesantów oraz sterowanie takimi urządzeniami jak: bramy, drzwi czy szlabany.

BMS (z ang. Building Management Systems)

Jest systemem służącym do zarządzania automatyką budynku: wentylacją, klimatyzacją, instalacją cieplną, wodną itp. Umożliwia nadzór i kontrolę oraz optymalizację pracy instalacji i urządzeń technicznych w budynkach z jednego miejsca, a także zdalne nimi sterowanie i wizualizację stanu pracy urządzeń. Jednocześnie możliwe jest również stworzenie systemu monitoringu, który będzie wizualizował stan automatyki budynku oraz systemów bezpieczeństwa. Do zintegrowanego systemu bezpieczeństwa mogą być podpięte następujące instalacje i urządzenia:
- instalacje elektryczne, oświetlenie - wewnątrz i zewnątrz budynku
- ogrzewanie
- klimatyzacja
- wentylacja
- system przeciwpożarowy - system sygnalizacji pożaru (SSP)
- system oddymiania
- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
- system automatycznego gaszenia (SUG)
- kontrola dostępu (KD)
- system dozorowanej telewizji przemysłowej z systemem kamer (CCTV)
- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)
- UPS
- sterowanie bramami i roletami
Korzyści ze stosowania systemów BMS:
- oszczędność energii - dzięki integracji i analizie danych z pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia
- możliwość szybkiej diagnostyki usterek w instalacji
- podniesienie komfortu przebywania w pomieszczeniach
- sprawne zarządzanie automatyką budynku, przekładające się na komfort użytkowania obiektu.

AEROZOLOWE SYSTEMY GAŚNICZE

Zasada działania aerozoli gaśniczych jest inna niż dotychczas wykorzystywane systemy. Opiera się ona na przerwaniu łańcucha fizyko-chemicznych reakcji spalania, poprzez związanie wolnych rodników palenia z wysoce wydajnym i efektywnym aerozolem gaśniczym powstałym z przekształcenia materiału stałego. Metoda ta nie zmniejsza poziomu tlenu w powietrzu. Nie jest toksyczna, dzięki czemu jest bezpieczna dla człowieka i otoczenia. System aerozolowego gaszenia jest oszczędny z uwagi na zajmowaną przestrzeń zabezpieczanego obiektu oraz łatwy w montażu i obsłudze. Nie wymaga drogich instalacji hydraulicznych, systemu pomp i zbiorników ciśnieniowych. Nie zawiera substancji korozjotwórczych.

Unocom © 2016, wszelkie prawa zastrzeżone